Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

augur – význam cudzieho slova

starorímsky kňaz veštiaci z letu a kriku vtákov; neúprimný, falošný človek