Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

audio- – význam cudzieho slova

prvá časť zložených slov s významom sluch, sluchový, zvuk, zvukový, týkajúci sa počuteľnosti