Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

audiotechnika - význam cudzieho slova

zariadenia a prístroje na záznam a reprodukciu zvuku