Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

augustinizmus – význam cudzieho slova

stredoveký filozofický smer vychádzajúci z učenia sv. Augustína