Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

aukcia – význam cudzieho slova

verejná dražba