Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

aukcia - význam cudzieho slova

verejná dražba