Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

award - význam cudzieho slova

arbitrážne rozhodnutie; odmena, cena, vyznamenanie, ocenenie, napr. hercov