Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

azbuka - význam cudzieho slova

ruská abeceda, písmo odvodené z cyriliky; písmo vytvorené z cirkevnoslovanských písmen a písmen používaných východnými Slovanmi (cyrilika, hlaholika)