Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

axon – význam cudzieho slova

osové vlákno nervu, výbežok nervovej bunky; neutrit