Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

azbest – význam cudzieho slova

jemne vláknitý žiaruvzdorný a chemicky odolný nerast, z ktorého sa vyrábajú ohňovzdorné materiály