Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

azeotropia – význam cudzieho slova

jav založený na tvorbe zmesi niekoľkých komponentov s určitým bodom varu, z ktorej nie je možné oddeliť zložku normálnou destiláciou