Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

azylant - význam cudzieho slova

uchádzač o azyl, spravidla politický