Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

azbestovec - význam cudzieho slova

hornina s prevažne azbestovou štruktúrou