Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

azbestovec – význam cudzieho slova

hornina s prevažne azbestovou štruktúrou