Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

axiomatika – význam cudzieho slova

náuka o používaní axiómov