Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

axiomatika - význam cudzieho slova

náuka o používaní axiómov