Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

azimut – význam cudzieho slova

v astronómii nebeským telesom prechádzajúci uhol medzi rovinou poludníka a zvislou rovinou; smerový uhol počítaný od základného smeru magnetického alebo zemepisného poludníka; uhol medzi smerom pohybu a severom