Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

axonometria – význam cudzieho slova

metóda zobrazovania priestorových útvarov v deskriptívnej geometrii