Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

axiológia - význam cudzieho slova

teória hodnôt, ich povahy, miesta a vzťahov