Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

chorea – význam cudzieho slova

porucha centrálnej nervovej sústavy prejavujúca sa mimovoľnými trhavými pohybmi, tanec sv. Víta