Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

chromatografia – význam cudzieho slova

metóda delenia zmesí na jednotlivé časti