Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

chromatid – význam cudzieho slova

časť chromozómu v deliacom sa jadre