Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

chromato-, chromo- – význam cudzieho slova

prvá časť zložených slov s významom farba, farbivo, farebný