Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

chronicita – význam cudzieho slova

dlhotrvajúci, zdĺhavý, opak akútneho