Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

choriamb – význam cudzieho slova

v antickej metrike básnická stopa zložená z trocheja a jambu