Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

chromometria – význam cudzieho slova

odmerná analýza s použitím roztoku chloridu chromnatého