Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

chromit – význam cudzieho slova

oxid železnatochromitý, nerast