Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

chromoplast – význam cudzieho slova

plastid obsahujúci žlté až červené karotenoidy