Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

chorus – význam cudzieho slova

v Anglicku zborový ritornel; v džezových skladbách opakujúca sa časť; refrén