Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

dagoba – význam cudzieho slova

orientálna stupňovite sa zužujúca vežovitá budhistická chrámová stavba, pagoda