Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

fraternita – význam cudzieho slova

bratstvo; remeselnícke alebo živnostenské združenie v stredoveku