Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

frigo- – význam cudzieho slova

prvá časť zložených slov s významom chlad, chladný