Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

frikcia – význam cudzieho slova

trenie; hĺbková masáž; odpor pri pohybe telesa dotýkajúceho sa iného telesa