Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

freediving – význam cudzieho slova

potápanie so zadržaným dychom, bez dýchacieho prístroja