Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

fraus – význam cudzieho slova

podvod; zlý úmysel páchateľa trestného činu