Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

frekvencia – význam cudzieho slova

počet pravidelne sa opakujúcich javov za jednotku času, kmitočet; hustota opakujúcich sa znakov alebo javov, početnosť