Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

freudizmus – význam cudzieho slova

učenie viedenského lekára S. Freuda zovšeobecňujúce a zvýrazňujúce vplyv sexu v ľudskom živote; psychoterapeutický smer zameraný na oblasť nevedomia, pudového života, najmä potlačených sexuálnych predstáv