Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

freno- – význam cudzieho slova

prvá časť zložených slov s významom myseľ, duch; bránica