Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

frigorimeter – význam cudzieho slova

prístroj na zisťovanie chladiaceho účinku okolitého prostredia