Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

fresko – význam cudzieho slova

ľahká vlnená tkanina na obleky