Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

gabarit – význam cudzieho slova

prejazdný, presne ohraničený železničný profil; najväčšie prípustné rozmery nákladu na otvorenom železničnom voze v obryse prejazdového profilu