Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

galeona – význam cudzieho slova

stredoveká veľká vojnová trojsťažňová plachetnica, ktorej zadná časť mala niekoľko poschodí