Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

gag – význam cudzieho slova

neobvyklý vtipný až komický nápad, napr. vo filmových groteskách, prvok situačnej komiky