Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

galicizmus – význam cudzieho slova

jazykový prvok prebratý do niektorého jazyka z francúzštiny alebo podľa tohto jazyka v ňom vytvorený