Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

galgala – význam cudzieho slova

staroveké kultové miesto s kamennou mohylou