Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

gal – význam cudzieho slova

značka pre galón, jednotka objemu