Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

galeota – význam cudzieho slova

malá rýchla galeja, spravidla pobrežná, vojnová veslová loď zo 17. storočia