Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

galaktometer – význam cudzieho slova

prístroj merajúci tučnosť mlieka