Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

gabro - význam cudzieho slova

hornina vyvretá z hlbín Zeme