Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

gabro – význam cudzieho slova

hornina vyvretá z hlbín Zeme