Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

galakto- – význam cudzieho slova

prvá časť zložených slov s významom mlieko, mliečny, lakto