Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

hieronym – význam cudzieho slova

zmena mena, spravidla pri vstupe do kláštora