Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

hypostázia – význam cudzieho slova

spodstatnenie, zvecnenie, povýšenie abstrakcie na samostatnú kategóriu, potlačenie vonkajšieho prejavu alebo funkcie génu činnosťou iného génu