Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

hypoterapia – význam cudzieho slova

liečba niektorých telesných a duševných postihnutí jazdou na koni